Pregled viznog sustava

Vizni režim Republike Hrvatske uređen je sljedećim propisima:

 • Uredba Vijeća (EZ) 539/2001
 • Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13)
 • Uredba o viznom sustavu (NN 55/2015)
 • Pravilnik o vizama (NN 7/13)

Napomena:

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske. 

Kosovskim državljanima izdaju se schengen vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), stoga nositelji schengen vize valjane za dva ili više ulazaka sa napomenom Valid for: SCHENGEN STATES (-ES), ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Kratkotrajna viza (viza C) je odobrenje za tranzit kroz područje Republike Hrvatske ili za boravak na području Republike Hrvatske u najduljem trajanju od 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana. Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Rok valjanosti ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina.

Na temelju vize stranac ne može raditi na području Hrvatske.

Za pregled cjelokupnog viznog sustava i osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Republike Hrvatske i drugih država, molimo pogledajte:

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

 

Obavijest za članove obitelji državljana Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, koji su državljani trećih zemalja

Članovi obitelji državljana Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, koji su državljani trećih zemalja ostvaruju pravo na slobodno kretanje u skladu s Direktivom 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. godine koju je Republika Hrvatska prenijela u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Član obitelji državljanina države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora može putovati bez vize u Hrvatsku ako ima valjanu putovnicu i valjanu iskaznicu naziva “Boravišna iskaznica za člana obitelji građana Unije” (“Residence card of a family member of a Union citizen”) te ako putuje u pratnji ili se pridružuje članu obitelji koji je državljanin države članice Unije ili EGP-a.

Ako član obitelji državljanina države članice EU ili EGP nema takvu iskaznicu, potrebna mu je hrvatska viza.

Tekst Direktive 2004/38/EZ možete pogledati ovdje:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&qid=1444653422237&from=HR

Za članove obitelji državljana država članica EU ili EGP-a dodjeljuje se prioritetni termin za predaju zahtjeva. Njihovi zahtjevi obrađuju se u žurnom postupku i bez naplate vizne pristojbe za vizu, uz predočenje minimalne dokumentacije: obrazac zahtjeva za vizu, valjana putovnica, fotografija i dokaz o obiteljskoj vezi s državljaninom Unije ili EGP-a.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana