Kako podnijeti zahtjev za vizu

ZAHTJEVI ZA VIZU PODNOSE SE PUTEM:

VFS Global vizni centar

VFS Global vizni centar
Adresa: Str. Pashko Vasa, nr.17, Pejton, 10000 Prishtine
tel: +383 38 412 712; +383 38 412 812
e-mail: info.croatiakosovo@vfshelpline.com
website: www.vfsglobal.com/Croatia/Kosovo/

 
Akreditirane turističke agencije u Kosovu – isključivo za turističke posjete:

1. NTSH Vector, Prizren
Adresa: Remzi Ademaj, 20000 Prizren
Tel: +386 49 510 515, +386 49 351 777
E-mail: center.vectortravel@gmail.com
Web: www.vectortravel.eu
 
2. Vas Tour Operator, Pristina
Adresa: Luan Haradinaj 14/1, 10000 Prishtine
Tel: +383 38 747 747; Fax: +383 38 224 309
E-mail: office@vas-rks.com
Web: www.vas-rks.com