Kontakti dhe orari i punës

Ambasada e Republikës së Kroacisë në Prishtinë
Adresa:        
Rr. Fehmi Agani 125
10 000 Prishtinë
e-mail: pristina@mvep.hr
tel:    +381 38 223 978
faks: +381 38 229 979;
Orari i punës:
E hënë – e premte  08:30-16:30

Të gjitha palet duhet të lajmerohen paraprakisht që të marrin një termin në Ambasadë

Shtetasit e Republikës së Kroacisë për procedurat e pasaportave, fletëudhëtimeve, regjistrimit civil, vërtetimet e nënshkrimeve e tj. duhet të  lajmerohen paraprakisht përmes e-mailit: crocons.pristina@mvep.hr . Në mënyre që të pranohet e-maili duhet dërguar këto informata: emri, mbiemri, data e lindjes, nënshtetësia, arsyeja e ardhjes në Ambasadë.

Ambasada do të ju caktojë një termin sa më shpejtë që është e mundshme.

Palet për vizë dhe për vulosjen e dokumenteve të Kosovës lajmërohen përmes telefonit: 0900 10 400.

Për të gjitha kërkesat tjera palët duhet të lajmërohen paraprakisht përmes e-mailit: crocons.pristina@mvep.hr . Në mënyre që të pranohet e-maili duhet dërguar këto informata: emri, mbiemri, data e lindjes, nënshtetësia, arsyeja e ardhjes në ambasadë.

Sektori konsullor
Adresa:
E-mail për çështje konsullore dhe vizat: crocons.pristina@mvep.hr

Orari i punës me palë:

Pranimi i kërkesave të shtetasëve Kroatë:
Çdo të hëne dhe të enjte 08:30-11:30

Pranimi i kërkesave për vizë:
E hënë – e enjte 08:30-11:30

Plotësimi i dokumenteve dhe lëshimi i vizave:
Sipas udhëzimit të zyrtareve të Ambasadës.


Prikaz veće karte